DEMİRLİ MAĞAZA

Derviş Ağa camii’nin güneyinde, Birgi çayının sol tarafında bulunan yapı, yer eğimini karşın, taban düzlemi cami düzleminden altındadır. Bu mağazanın Ayrıca ortasına gömülü bir küp ile bu küpe doğru eğimle nen tabanı: bodrum katının bir sıvı deposu olduğunun kanıtıdır. Kuzey güney doğrultusunda uzanan binanın üstü beşik tonoz ile örtülüdür. Bir tarafı iki kemerle açılan yapının kemer hizasında karşı tarafa iki ayrı Osmanlı mağaza /dükkânı olduğu izlenimi vardır. Tonozu v e iç duvarları restorasyon sırasında sıvanmıştır ve bodrumu ahşap tabanla ayılmıştır. Yapılış tarihi hakkında kitabesi bulunmayan yapının mimari özellikleri ile tahmin edilerek 16. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilmektedir. Günümüzde restorasyon çalışmaları tamamlanan eser satış mağazası olarak kullanılmaktadır.

RESTORASYON ÖNCESİ BİRGİ DEMİRLİ MAĞAZA 2008

 

RESTORASYON SONRASI BİRGİ DEMİRLİ MAĞAZA 2009

Kategoriler