BİRGİ KALESİ

Birgi Kalesi Birgi’de Sasalı Mahallesinde bulunan Asar Tepesinde yer almaktadır.

Birgi’nin doğusundaki Sasalu yöresinde, seramik kırıklarının karışık olduğu bir patikadan, Birgi Kalesi’nin bulunduğu “Asartepe”ye çıkılır. Birgi halkı bu tepenin adı için “Essartepesi”de der. Kale’nin Byzanslılar tarafından yaptırıldığını, daha sonra Aydınoğulları tarafından ele geçirilip kullanıldığını, ilki 1390’da Sultan Yıldırım I. Bayezid olmak üzere Osmanlılar tarafından bu Kale’ye çeriler konulduğunu söyleyebiliriz.

Kale İçinden Kalıntılar

17. yüzyılın ilk çeyreğinde celallilerden Cennetkarıoğlu tarafından onarılıp kullanıldığı Evliya Çelebi tarafından söylenmiştir. Ayaklanma bastırılınca da Kale’nin surları büyük oranda yıktırılmıştır. Kale alanı yaklaşık onbin metrekare kadardır. Duvarlar moloz taşların harçla tutturulması ile oluşturulmuştur. Asartepe’nin kuzey doğusunda duvar kalıntısı bulunduğu gibi, güney batısında ve güneyinde de surun temel bölümünü izlemek olanaklıdır. Kale’nin temel kalıntıları kimi bölümlerde toprak içinde yitse bile, tepeyi çevirir. Kale’nin dış ve iç sur gibi iki bölümden oluştuğu temel kalıntılarının çift sıralı oluşundan çıkarılabilinir.

Kale Duvarlarından Kalıntılar

Ancak kimi araştırmacılar çekingen bir söylemle bu tepenin üzerinde Ortaçağ’da Aydın Beyleri’nin sarayının bulunabileceğini belirtmişlerdir. Kale kuzey güney doğrultuludur. Asartepe’den üzerleri büyük kayrak taşlarıyla örtülmüş kabirlerin çıktığı, bunların içinden seramik kandil ve koku kaplarının bulunduğu, ayrıca Kale alanında toprak künklerin de var olduğu o yöre de yaşayanlarca belirtilmektedir. Tüm bu veriler bizi Antikite ve belki de alt bölümlerde Tarihöncesi Dönemi’ne değin götürebilir.

Kale Çevresinde Bulunan Tarih İzleri

Bu nedenle Kale alanında yapılacak bilimsel bir kazının önemli sonuçlar doğuracağı inancındayız. Kale’nin bulunduğu yer bugün tarımsal çalışmaların yapıldığı bir alan olup, tarlalardan seramik kırıkları çıkmaktadır. Asartepe, Birgi’nin doğusunda ve Sasalu ile Taşpazar Mahalleleri arasındadır.       *Bu Yazı Behiç Galip Yavuz’un Birgi Tarihçesi Kitabıdan Alınmıştır.

 

Kategoriler