İMAM-I BİRGİVİ MEDRESESİ

İslam alimi İmam-ı Birgivi Mehmet efendinin eğitim okulu olan Birgivi Mehmet Efendi Medresesi, Aydın oğlu Mehmet Bey Camii’nin (Ulu Camii) hemen karşısında yer almaktadır. 1554 yılında Padişah II. Selim’in hocası Birgili Ataullah Efendi tarafından yaptırılan bu medreseye İslam alimi İmam-ı Birgivi getirilmiş ve Mehmet Efendi ömrünün sonuna kadar İslami ilimlerini bu medrese aracılığı ile Birgi’de yaymış ve çevresinde denge ve düzenin sağlanmasında etkili olmuştur. Bu nedenle kendisine Birgili anlamına gelen “Birgivi’ lakabı verilmiştir.Uzun yıllar İslami eğitim okulu olarak hizmet veren medresenin mimari özellikleri ise şu şekildedir. Medrese 8m eninde, 19m boyunda dikdörtgen bir alana yayılmış olup, çok kubbeli bir yapıdır. Giriş revaklıdır. Revaklı girişin üzerini sekizgen kubbe kasnağına oturan üç yüksek kubbe örter. Medrese, kapıları revaklı girişe açılan ve her birini bir kubbenin örttüğü yedi odadan oluşmaktadır. Bigivi Mehmet Efendi Medresesi XVI. yüzyıl medreselerinin küçük ve tipik bir örneğidir.

Birgivi Mehmet Efendi Medresesi

 

 

Birgivi Mehmet Efendi Medresesi (7)

Kategoriler