DERVİŞ AĞA MEDRESESİ

1657 yılında Derviş Ağa tarafından yaptırılan bu medrese Birgi’de bulunan ender yapılardan birisidir. Kesme Kayrak taş, mermer, tuğla ve moloz taştan yapılan medrese hücrelerinin üzerleri küçük kubbelerle, dershanenin üzeri de merkezi bir kubbe ile örtülmüştür. Duvar örgüsünde taş tuğlalar almaşık bir düzende kullanılmış, sonraki dönemlerde ise duvarlar sıvanmıştır. Hücrelerin önündeki payeler üzerine yuvarlak kemerlerle bağlanmış revakların üst örtüsü günümüze gelemediğinden örtü sistemi konusunda kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Hücrelerin günümüze gelen kalıntılarından anlaşıldığına göre içlerinde niş ve ocaklar bulunduğu, avluya ve dışa birer pencere ile açılmıştır. L planlı olarak inşa edilen medresenin güney kanadın doğu ucunda dershane/mescit ve ayrıca çepe çevre revaka açılan kapı ve pencereleri olan yedi öğrenci hücresi bulunmaktadır.

Medresenin dershanesi kare kaideli olup, üzeri kasnaklı kubbe ile örtülüdür. Dışa iki kenarında birer pencere ile açılmıştır. Buraya yuvarlak kemerli, taş lentolu bir kapıdan girilmektedir.

89014126dervis_aga_medresesi_panorama_700

RESTORASYON ÖNCESİ

RESTORASYON ÖNCESİ

Kategoriler