GAZİ UMUR BEY

BİRGİ AYDINOĞLU MEHMET BEY MEYDANINDA BULUNAN GAZİ UMUR BEY ANITI

AydınoğLU Mehmet Beyin oğlu olan Gazi Umurbey Beyliğin 3. hükümdarı olarak 1334 yılında beyliğin başına geçmiştir.İlk Türk Denizcileri arasında yer alan Gazi Umurbey, Saruhan oğlu Süleyman Bey ile birleşerek Ege denizinde büyük bir donanma kurmuştur. Denizcilikte büyük başarılar kazanan Gazi Umur Bey, Ege’de Bizanslılar ve Cenevizlilere karşı büyük başarılar kazanmış ve Rodos’tan Mora ve Rumeli kıyıları da dâhil olmak üzere Çanakkale Boğazına kadar denizlerde kontrol sağlamıştır.  İzmir’in bir bölümünün fethinde de önemli rol oynayan Umur Bey, yine İzmir’in Hıristiyan egemenliğindeki bölümüne bütün kuvvetleriyle 1348 yılında savaşta saldırı sırasında askerlerine cesaret vermek için ön saflarda savaşırken 39 yaşında okla vurularak şehit edilmiş. Mezarı ise şimdiki Birgi’de bulunan anıtının karşısında yer alan babası Aydın Oğlu Mehmet bey’in türbesinde bulunmaktadır.

İLK TÜRK DENİZCİSİ GAZİ UMUR BEY'İN BİRGİ'DE Kİ ANITI

Kategoriler