CELALÜDDİN HIZIR BEY VE MEZARI

Kahire’de kalavun Hastanesi’nde başhekim iken Aydın oğlu İsa beyin daveti üzeri Birgi’ye gelen hekim Celalüddin Hızır (1335- 1423) burada hekimlik yapmış ayrıca tıp, mantık, kalem ve tefsir konularında onun üzerine kitap yazmıştır. Halkın anlayacağı bir dille yazdığı ilk Türkçe tıp onun, kendi insanın tıp bilimiyle tanışmasını sağlayan bir çalışması olmuştur. Hacı Paşa diye de anılan hekim ,halk tarafından çok sevildiği için yaşadığı ve defnedildiği yere Hıdırlık adı verilmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında (1934) anısını yaşatan bir andaç dikilmiştir. Her yıl düzenlenen 14 Mart tıp Bayramı’nda anılmakta ve kabri ziyaret edilmektedir.

 

İLK TÜRK DOKTORU HIZIR’IN BEY’İN BİRGİ’DE Kİ MEZARI

Kategoriler