BIÇAKÇI ESSEYİT HACI ALİ AĞA ÇEŞMESİ

Birgi’de Şehit Gürol Madan Caddesi üzerinde, Derviş Ağa Cami’nin karşısında bulunan çeşme 1807 yılında Bıçakçı Esseyid Hacı Ali Ağa tarafından yaptırılmıştır. Tuğla ve taş malzemenin kullanıldığı ve Roma dönemi lahdinden yalağı olan toprak künklerle getirilen ve günümüzde hala kullanılan bir çeşmedir. Bir zamanlar Aydın Oğulları beyliğine başkentlik yapmış beldede buna benzer birçok çeşme bulunmaktadır. Bu tür çeşmeler kentin önemli merkezlerine yapılır ve bu çeşmeler ile halkın içme suyu ihtiyacı karşılanırdı. Osmanlı  Sultanı 1.Bayezid’in eşi Hafsa Hatun’un kente armağan ettiği bir kaç çeşme ve su yolu da taş pazar mahallesinde bulunmaktadır.Bıçakçı Esseyit Hacı Ali Ağa Çeşmesi (3)

Kategoriler