BİRGİ ÇEVRE VE KÜLTÜR EVİ

Birgi Cumhuriyet Meydanı’nda, Cumhuriyet’in ilk yıllarında ‘Halk Odası’ olarak kullanıldığı dönemde gençlerin uğrak yeri olan bina geniş kütüphanesi nedeniyle ‘Okuma Odası’ olarak anılmaya başlandı. Halk Evleri’nin kapatılmasıyla birlikte Okuma Odası da kapatıldı ve kahveye dönüştü. Daha sonra bir süre Postane olarak kullanıldı ve sonrasında da kaderine terk edildi.

1996 yılında Birgi Koruma Amaçlı İmar Planı, Koruma Kurulu tarafından onaylandı ve yürürlüğe girdi. Böylece Birgi, Türkiye’de Koruma Amaçlı İmar Planı yapılan ilk belde oldu. Bu karar Birgi’de uzun soluklu bir dizi çalışmanın yapılacağının müjdesiydi aynı zamanda. Birgi gönüllüleri için bir çatı gerekiyordu. Aynı yılın sonuna doğru ÇEKÜL Yönetim Kurulu ‘Okuma Odası’ diye anılan binanın satın alınmasına karar verdi. 1997 yılı ortalarında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden ‘Okuma Odası’ ile ilgili uygun kararı geldi, tapu işlemleri tamamlandı. Ve uzun yıllar sonra ‘Okuma Odası’ bir kültür evi olarak Birgililerin yaşamının önemli bir parçası oldu.

Çekül Evi

Çekül Evi

Tıpkı düşünüldüğü gibi ÇEKÜL Birgi Çevre ve Kültür Evi, havzada doğal ve kültürel varlıkların korunması çalışmaları için bir merkez -Birgi Araştırma ve Uygulama Merkezi- oldu. Sürekli zenginleşen kitaplığı, düzenlenen etkinlikler, eğitim çalışmaları ve ülkemizde ilk kez tapu kaydına ‘Kültür Evi’ olarak yazdırılan gerçek bir ‘Kültür Evi’. http://www.cekulvakfi.org.tr/ adresinden alınmıştır.

Kategoriler