KIRK KIZLAR (SASALI) HAMAMI

Bugün yıkık harap durumda olan hamam ziyarete kapalıdır. Hamam hakkında yöre insanı tarafından söylenen birçok rivayet vardır. Söylenceye göre burası; kırk kız hamamda yıkanırken sel baskınına uğramış ve hayatlarına kaybetmiş olduğundan Kırk Kızlar hamamı adıyla da bilinir. Hamam toplama malzeme ile yapılmış sade bir yapıdır. Sasalu Hamamı Birgi’de Beylikler dönemi ve Osmanlı Mimarisinin önemli eserlerinden bir tanesidir. Birgi’de Asar Tepesi’nin kuzey eteğinde dere içinde yer almaktadır.

Sasallı (Kırkkızlar) Hamamı

Kategoriler