ÇUKUR HAMAM

Çukur hamam Derviş Ağa Darülhadisi’nin karşısında bulunmaktadır. Cephesi darülhadise bakar (Çukur Hamam) aralarında mermer bir döşemenin varlığı yapılan arkeolojik kazılarla ortaya çıkmıştır. Hamam, kare bir sıcaklık etrafından sıralanan halvet hücrelerinden oluşur. Bazı incelemelere Şeyh Muhieddin Hamamı ya da Derviş Ağa Hamamı geçmesine karşın, şimdilik halkın söylediği biçimde Çukur Hamam olarak adlandırmıştır. Eserin ne zaman inşa edildiğine dâhil bilgi bulunmasa da plan ve yapı özellikleri ile 15. yüzyıl mimarisi özelliklerini taşımaktadır.

 

BİRGİ ÇUKUR HAMAM TEPEDEN BAKIŞ

BİRGİ ÇUKUR HAMAM TEPEDEN BAKIŞ

RESTORASYON ÖNCESİ BİRGİ ÇUKUR HAMAM

RESTORASYON SONRASI BİRGİ ÇUKUR HAMAM

RESTORASYON ÖNCESİ HAMAM KUBBELERİ

RESTORASYON SONRASI HAMAM KUBBELERİ

Kategoriler